Leviaan kiest voor Medimo: “We zochten een programma dat mee kon draaien met onze 24/7 zorg”

Leviaan wil de zorg makkelijker maken voor hun cliënten en medewerkers. En zo krijgt technologie een grotere plek in hun zorgproces. Digitaal aftekenen met de Medimo-app hoort in die stap voorwaarts. Wat is hun ervaring ermee? Leviaan begeleidt mensen met psychiatrische problematiek. Camille Lamers is persoonlijk begeleider bij de organisatie en werkt vanuit de zogeheten Krachtenaanpak: “Het is een methodiek waarbij we kijken wat iemand wél in plaats van niet kan. En dat stimuleren we vervolgens.”

Begeleider én projectleider

Camille heeft een dubbelrol: ze is naast persoonlijk begeleider ook projectleider voor de implementatie van Medimo op de werkvloer. Nuttig, want zo kan ze de nieuwe functionaliteiten direct testen en doorvoeren in de praktijk. Maar ze is niet het enige proefkonijn. De laatste drie maanden van 2023 draaide Leviaan een pilot met het digitaal aftekenen in Medimo. Daarbij deden maar liefst 50 cliënten en 80 medewerkers mee. De pilot is achter de rug en dit jaar gaat elke drie weken een locatie van Leviaan live met Medimo. En dat is maatwerk, want bij sommige locaties werkt de apotheek al met Medimo en bij andere weer niet.

Meedraaien met Medimo

Leviaan was echt toe aan snelle en veilige zorgtechnologie: “We bieden 24/7 zorg, dus zochten een programma dat daarin kan meedraaien. Onze cliënten wisselen snel van medicatie, dus extra belangrijk dat we dit anders gingen regelen. Een aanpassing in medicatie staat nu direct in de app. Voorheen werkten we met papieren medicatielijsten en dat is vrij onoverzichtelijk. Er werden veel fouten gemaakt”, aldus Camille.

Tussen de bedrijven door

Leviaan is geen grote zorgorganisatie. Er kon dus niet zomaar een blik IT’ers of projectleiders opengetrokken. Camille doet de Medimo-implementatie erbij naast haar eigen werk. Extra ondersteuning vanuit Enovation Medimo is dus zeer welkom: “De samenwerking met Robert de Wit van Enovation Medimo gaat heel goed. Hij snapt wat voor cliënten wij hebben en de complexiteit van de GGZ”, vertelt ze.

Makkelijker maken

Zowel medewerkers als cliënten zijn erg tevreden over de Medimo-app, zo blijkt uit de pilot. Het zorgt voor minder medicatiefouten en is gebruiksvriendelijk. Over dat laatste punt kan Camille en haar collega iedereen geruststellen. Want zo zeggen ze zelf in hun Jaarbeeld (pagina 10): “Onze ambitie is om het makkelijker te maken voor cliënten en medewerkers, niet om de inzet van medewerkers te vervangen door technologie.”

Ook Sonneburgh stapte over

Hans’ vurige wens voor een nieuw voorschrijf- en toediensysteem bracht de organisatie een stap verder in veilige en efficiëntere zorg: “Medimo is een pakket waaraan je ziet dat het vanaf de werkvloer is bedacht.” Lees zijn verhaal